(advertentie)
Historisch Schouwspel
(advertentie)

Historisch Schouwspel

0,0 (0 beoordelingen)

Zaterdag 7 december 2019 gaat Den Ham terug naar het jaar 1785!  Een roerige tijd in de vaderlandse geschiedenis die ook in Den Ham niet zonder reuring voorbij ging.

Het Historisch Schouwspel heeft in 2019 als thema: Van Keezen en Ezels! 
Aanvang:
13.00 tot 20.00 uur

In de tweede helft van de achttiende eeuw leek de Gouden Eeuw van de Republiek voorgoed voorbij. Als handelsnatie was de Republiek overvleugeld door Engeland. In de crisis kwam een nieuwe politieke groep naar voren; de burgers die tot dan toe nauwelijks een stem hadden gehad in het lands- en stadsbestuur. Zij zagen in stadhouder Willem V een soort dictator en in sommige regenten zijn stromannen.

Er vormden zich twee partijen. Aan de ene kant de aanhangers van de stadhouder Willem V, aan de andere kant de patriotten. Beide kanten maakten volop gebruik van het politieke pamflet. Patriotse burgers organiseerden zich in ‘vrijkorpsen’, een soort verenigingen van gewapende burgers, om de macht over te nemen.

Deze gebeurtenissen worden nauwkeurig opgeschreven door Van Pallandt, in een lange brief te Eerde, januari 1785.

De onrust is groot. En deze gebeurtenis in Den Ham bereikt zelfs de landelijke dagbladen.

Men is bang dat dit nieuws aanleiding zal vormen tot een grotere, landelijke opstand of zelfs burgeroorlog. Men houdt het hart vast. Den Ham ontketent dus een landelijke schrikreactie!

Foto: Pixabay.com/TintypePhotos

website: bekijk de website

waar: Centrum Den Ham, Den Ham

datum: 07 dec 2019

aanvang: 13:00 uur

einde: 20:00 uur

prijs: € 7,50 (Volwassene)

extra prijsinformatie: Tot en met 16 jaar gratis

type: Evenementen, Uit met kinderen


reserveer